Nyheter gällande BAS 
Svenska Båtunionens kollektiva verksamhetssystem

Du får detta brev för att du är registrerad som styrelseledamot, IT-ansvarig, registeransvarig eller kansliansvarig i båtförbund eller båtklubb.

Öppna brevet i din webbläsare
Vecka 5 2020 

Detta brev är ett specialnummer med information om årsrapporteringen och relaterade frågor.

Nu är slutspurten i årsrapporteringen för båtklubbar - inne i sista veckan...

 

Data i BAS och vem som behandlar det

Så här i början av året sammanställs mycket statistik av olika slag, bl a lämnar båtförbund och båtklubbar sina “årsrapporter”. Denna uppgift, och andra aktiviteter i BAS, medför en del frågor kring databehandling och organisationerna som använder data. Vi ska här försöka beskriva hur olika data används inom organisationerna i Svenska Båtunionen. Detta finns beskrivet i detalj i samarbetsavtalet inom BAS samt till detta kopplad instruktion för behandling av personuppgifter och i respektive organisations personuppgiftspolicy.

Båtklubbarna lämnar sin Årsrapport i BAS-K senast 31 januari.

Båtförbunds Årsrapport sammanställs automatiskt i BAS-F utifrån förbundets medlemsklubbars Årsrapporter. Båtförbundets administratör kan justera medlemsklubbs Årsrapport fram till och med 28 februari.

Personuppgifter

Båtklubb

Båtklubben registrerar persondata, båtdata och anläggningsdata samt kopplingar mellan dessa. Det är sådant klubben behöver för sin relation med medlemmarna - kommunicera, administrera båtplatser mm.

Medlemmarnas adressuppgifter (postadresser och e-postadresser) används av tidningen Båtliv.

Medlemsantal rapporteras i Årsrapporten, dessa tal används av det regionala båtförbundet för att fastställa medlemsavgift och klubbens röstkraft vid båtförbundets medlemsmöten.

Här finns en film med instruktion för årsrapport i BAS-K.

Båtförbund

Båtklubb är medlem i ett regionalt båtförbund (med undantagen Kungliga Motorbåt Klubben och Navigationssällskapet som är medlemmar i Svenska Båtunionen).

Båtförbunden registrerar data om sina medlemsklubbar, egna och klubbarnas funktionärer. Det är sådant som används för kommunikation.

Båtförbunden har tillgång till båtklubbarnas årsrapport (se fg avsnitt).

Båtförbundet lämnar en årsrapport till Svenska Båtunionen. Den rapporten är en sammanställning av båtförbundets medlemsklubbars årsrapporter. Talen i årsrapporten används för att fastställa båtförbundets medlemsavgift till Svenska Båtunionen samt för att fastställa båtförbundets röstkraft vid Båtriksdagen.

Svenska Båtunionen

Svenska Båtunionen registrerar data om sina medlemsförbund och egna, båtförbundens och klubbarnas funktionärer. Det är sådant som används för kommunikation.

Det händer också att Svenska Båtunionen skickar information till båtklubbsmedlemmar. Det handlar då om information om verksamhet som riktar sig direkt till klubbmedlem/båtägare.

Svenska Båtunionen har tillgång till båtförbundens årsrapport (se fg avsnitt).

Båtliv

Båtliv har tillgång till postadresser och e-postadresser till båtklubbarnas medlemmar för distribution av tidningen Båtliv samt Båtlivs nyhetsbrev.

Statistik

Årsrapport

Årsrapporten i BAS-K ser ut enligt bilden ovan. Siffrorna som presenteras under “Register” räknas fram automatiskt 1 januari årligen. Båtklubben kan skriva in justerade siffror under “Justerat” fram t o m 31 januari. Båtförbundet har ytterligare en månad (t o m 28 februari) att justera siffrorna. De olika kategorierna som redovisas är:

  •  “Antal enskilt betalande medlemmar t.o.m 20 år” - antal personer som är enskild medlem och som är max 20 år 1 januari. Enskild medlem innebär att man inte ingår i ett familjemedlemskap.
  •  “Antal enskilt betalande medlemmar fr o m 21 år” - antal personer som är enskild medlem och som är minst 21 år 1 januari. Enskild medlem innebär att man inte ingår i ett familjemedlemskap.
  •  “Antal betalande familjer” - antal familjer som är medlem i klubben genom familjemedlemskap. (En familj redovisas alltså som 1 oavsett hur många personer som finns i familjen.)
  •  “Totalt antal individer” - totalt antal medlemmar i klubben inklusive ungdomar, enskilda vuxna och alla personer i familjerna.

De tre första punkterna används som underlag för medlemsavgift och röstkraft vid medlemsmöten. Den fjärde punkten används endast för att få en uppfattning om hur många personer som omfattas av klubbens verksamhet.

Övrig statistik

Det förekommer att data behandlas för att få fram annan statistik än medlemsstatistik. I sådana fall undersöks inte personuppgifter.

 

 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support”.

Om felet innebär att du inte kan logga in i BAS så kan du använda e-post bas-support@batunionen.com. Men glöm inte bort BAS-coacherna!

 

 Gary Börjesson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS

 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Svenska Båtunionen - BAS
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
patrik@bas.batunionen.se