Nyheter gällande BAS 
Svenska Båtunionens kollektiva verksamhetssystem

Du får detta brev för att du är registrerad som styrelseledamot, IT-ansvarig, registeransvarig eller kansliansvarig i båtförbund eller båtklubb.

Öppna brevet i din webbläsare

 

Vecka 38 2019 

Innehåll i detta brev

  • Utbildning BAS-K
  • Nya användaravtal
  • Inriktning för utvecklingen av BAS
  • Billecta - Svenska Sjö
  • Aktuell release
 

Utbildning BAS-K

Vi har nu lagt in ett antal utbildningar i BAS-K i kalendern på www.batunionen.se. Om du söker utbildning närmare dig eller kanske rent av hos din klubb - kontakta närmsta BAS-coach. Du hittar lista här.

Nya användaravtal

Vi har nu börjat distributionen av användaravtal i BAS. Vi kallar det för samarbetsavtal och det fungerar bl a som ömsesidigt personuppgiftsbiträdesavtal mellan organisationerna inom Svenska Båtunionen. Samarbetsavtalets parter är organisationerna inom Svenska Båtunionen - Svenska Båtunionen, båtklubbarna och båtförbunden. Avtalet beskriver och reglerar organisationernas åtaganden främst gällande behandling av personuppgifter i BAS.

Avtalet distribueras, via inloggningen till BAS, till person(er) med behörighet som administratör i båtklubb eller båtförbund. Detta för att det är vår rakaste kommunikationsväg för liknande handlingar. Observera att avtalet är på organisationsnivå, dvs ni behöver ta upp det i styrelsen för behandling och ni skall se att rätt personer har administrationsbehörighet och att de har rätt att godkänna avtalet.

Inledningsvis har ni på er till 31 oktober att godkänna avtalet. Fortsättningsvis kommer nya administratörer ha en månad på sig att godkänna avtalet. Har avtalet inte godkänts när fristen går ut så kommer administratörsrättigheterna att upphöra. Användarkontot kommer att finnas kvar på personnivå men endast med läsrättighet på egna medlemsdata.

Till avtalet finns även en instruktion kopplad. Instruktionen hjälper oss med hur vi skall göra för att leva upp till avtalet och till vår gemensamma integritetspolicy.

 

Inriktning för utvecklingen av BAS

BAS-kommittén arbetar nu med verksamhetsplaneringen för 2020 och 2021. Gällande systemutvecklingen kommer mycket kraft ägnas åt att förnya användargränssnittet, främst avseende användning på flera enheter (skärmstorlekar) men även gällande arbetsflöden och processer.

Billecta - Svenska Sjö 

Vi har en tredjepartsleverantör för faktureringstjänster - Billecta. Svenska Sjö är en annan av Svenska Båtunionens partners (båtorganisationerna äger Svenska Sjö). Billecta tar betalt för sina tjänster. Det går att välja att låta information från Svenska Sjö gå med i fakturadistributionen, då betalar Svenska Sjö för distributionskostnaderna. Arrangemangen kring detta har varit oklara under våren efter att Billecta själva tagit över faktureringen av tjänsterna. Nu är det utrett.

Klubben kommer även fortsättningsvis att få faktura från Billecta gällande de tjänster man avtalat om och använt. Två gånger per år kommer Svenska Sjö att få uppgift om vilka klubbar som låtit Svenska Sjö-information gå med i sina utskick och vad detta kostat. Då kan de betala ut distributionskostnaden till klubben med automatik, utan att klubben behöver agera. Klubben kommer alltså att få lägga ut pengarna (betala till Billecta) en tid för att sedan få tillbaka (från Svenska Sjö) i efterhand.

De första utbetalningarna från Svenska Sjö bör ha kommit. Det handlar då om ersättning för vårens distributionskostnader.

Aktuell release

Innehåll i senaste releasen kan du läsa om här.
Har ni synpunkter / idéer kring utveckling är vi tacksamma om ni, som vanligt, använder Hjälp-menyn i BAS och beskriver era önskemål.

Vi håller nu på med beställningen av release 2 2019.

 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support”.

Om felet innebär att du inte kan logga in i BAS så kan du använda e-post bas-support@batunionen.com. Men glöm inte bort BAS-coacherna!

 

Gary Börjesson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS

 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Svenska Båtunionen - BAS
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
patrik@bas.batunionen.se