Du får det här nyhetsbrevet för att du är registrerad i register för en båtklubb.  Ser mailet konstigt ut?
Visa det i din webbläsare.

Corona och sjösättning

Flera har hört av sig och undrat om SMBF har någon information beträffande Corona.

Vår uppfattning är att klubbarna skall följa myndigheternas rekommendationer. F.n. Innebär det inget hinder att genomföra sjösättningar som vanligt. Vi rekommenderar klubbarna att genomföra möten som måste genomföras, på sådant sätt att man inte behöver träffas, t.ex. genom telefon, Skype eller andra medier som inte innebär att man måste träffas fysiskt

Vid sjösättning skall riskpersoner inte delta liksom de som är lite krassliga. Dessa kan dock själva ta hand om sin båt och köra den till bryggan och förtöja den. Allmänt skall alla undvika närkontakter - håll avstånd så noga som möjligt.

Det innebär lite mer arbete för vissa som alltså får hjälpa kamrater att sjösätta deras båtar.

Länk till Folkhälsomyndigheten

*****************************************************************************************************************************

Olagliga avgifter i Stockholm

Stockholm stads modell för att ta ut avgifter av fritidsbåtklubbarna i Stockholm strider mot den kommunala självkostnadsprincipen. Modellen medför under investeringsintensiva år dessutom ett överuttag av avgifter som är att likställa med otillåten beskattning. Detta slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat lagligheten i Stockholm stads beslut om avgifter för fritidsbåtsklubbar 2019. Domen innebär att det överklagade beslutet upphävs.
Läs mer här

*****************************************************************************************************************************

Båtriksdagen

På grund av pågående Coronapandemi valde Svenska Båtunionen att ställa in årets båtriksdag som skulle ha genomförts i Karlstad den 4-5 april

*****************************************************************************************************************************


 

 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Bergviksvägen 10
167 63  BROMMA
kansli@smbf.org