Nyheter gällande BAS 
Svenska Båtunionens kollektiva verksamhetssystem

Du får detta brev för att du är registrerad som styrelseledamot, IT-ansvarig, registeransvarig eller kansliansvarig i båtförbund eller båtklubb.

Öppna brevet i din webbläsare
Vecka 46 2019 

Innehåll i detta brev

  • Utbildning BAS-K

  • Ny release 6 november

  • Årsrapport 2020

  • Billecta - Svenska Sjö 

  • BAS och BankID

  • Stort utvecklingsprojekt i BAS

 

Utbildning

Höst är utbildningstid. Vi har fortfarande platser vid utbildningstillfällen i nästa vecka (v 47). Ett tillfälle i Göteborg och tre tillfällen i Stockholm, bl a en nyinsatt fördjupning i BAS-K ekonomiadministration 20 november. Anmäl dig här.

Hittar du inget som passar? Kontakta ditt regionala båtförbund eller närmsta BAS-coach


Ny release 6 november

Onsdag 6 november släpptes en ny release av BAS.

Läs om releasens innehåll på https://bas.batunionen.se/Wiki/page/155

 

Årsrapport 

Seglationssäsongen är över för de flesta och årets närmar sig sitt slut. Efter årsskiftet, under januari, skall båtklubb ansluten till något av Svenska Båtunionens båtförbund lämna "Årsrapport" i medlemssystemet BAS. Årsrapporten innehåller antal medlemmar i olika kategorier i klubben. Denna medlemsstatistik är grund för klubbens medlemsavgift till båtförbundet samt röstetal vid båtförbundets Båtdag (årsmöte) och andra medlemsmöten.

För att rapporteringen skall gå lätt är det väldigt bra att se till att medlemsregistret i BAS-K är uppdaterat och korrekt före årsskiftet. Vid årsskiftet görs nämligen en preliminär årsrapport genom att registrerade medlemmar räknas automatiskt. Om födelsedatum också finns registrerat så kommer systemet även att hitta ungdomsmedlemmar. Har du korrekt register före årsskiftet behöver du bara gå in i årsrapporten efter årsskiftet och godkänna med ett klick. Den automatiska räkningen görs endast en gång (tidigt 1 januari). Ändringar i medlemsregistret efter årsskiftet kommer därför inte att påverka den preliminära årsrapporten. Stämmer inte medlemsantalen i den preliminära årsrapporten måste du ändra dem manuellt (vilket du kan göra 1-31 januari).

https://youtu.be/G1thAdyOOz0 finns en film med instruktioner hur du gör årsrapporten.

 

Billecta

Vi vill gärna slå ett slag för Billectas tjänster kopplade till BAS-K. Billecta erbjuder prisvärda tjänster kring fakturering och betalningshantering och de är väl kopplade till BAS-K. BAS-coachen Janne Thelin (jan.thelin@bas.batunionen.se) är mycket kunnig gällande BAS-K och Billecta. Läs i BAS-manualen eller kontakta Janne om du har frågor kring Billecta.

Svenska Sjö är en annan av Svenska Båtunionens partners (båtorganisationerna äger Svenska Sjö). Det går att välja att låta information från Svenska Sjö gå med i Billectas fakturadistribution, då betalar Svenska Sjö för distributionskostnaderna (endast distributionskostnad, inte för övriga tjänster).

Det fungerar enligt följande: Klubben får faktura från Billecta gällande de tjänster man avtalat om och använt, inklusive distributionskostnader. Två gånger per år kommer Svenska Sjö att få uppgift om vilka klubbar som låtit Svenska Sjö-information gå med i sina utskick och vad detta kostat. Därefter betalar Svenska Sjö ut distributionskostnaden till klubben med automatik, utan att klubben behöver agera. Klubben kommer alltså att få lägga ut pengarna (betala till Billecta) en tid för att sedan få tillbaka (från Svenska Sjö) i efterhand.

BAS och BankID

Vi planerar att införa BankID som identifiering av användare i BAS. Till att börja med kommer vi troligen att kräva det av användare med administratörsbehörighet i BAS (användare som kan behandla andra personers uppgifter). Eventuellt kommer vi även att erbjuda övriga användare att använda BankID som ett av flera identifieringsalternativ. Idag erbjuder vi identifiering med användarnamn/e-postadress och lösenord eller med Facebook.

Planerna är inte klara och nödvändiga beslut är heller inte fattade gällande detta. Vi vill bara informera i god tid om våra planer.

 

Stort utvecklingsprojekt i BAS

BAS-kommittén har lagt fram ett förslag till utvecklingsprojekt för Svenska Båtunionens styrelse. Projektet innebär ett lyft av BAS tekniska plattform och genom detta kunna lyfta användargränssnittet i BAS till en modern nivå.

Förra plattformslyftet gjordes för sju år sedan (2012) vilket var sju år efter starten av BAS (2005).

Förslaget grundar sig i att vi vill få tillgång till ny teknik för att kunna utveckla användargränssnittet till ett modernt gränssnitt som går bra att använda på alla typer av datorer och mobila enheter. Vi kommer inte att nöja oss med ett tekniskt lyft. I projektet ingår utveckling av hela användargränssnittet, dvs vi kommer att titta på processer och arbetsflöden samt led- och hjälpfunktioner mm.

Styrelsen stöder projektet och har beslutat lägga fram det i verksamhetsplan och budget 2020-2021.

 
 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support”.

Om felet innebär att du inte kan logga in i BAS så kan du använda e-post bas-support@batunionen.com. Men glöm inte bort BAS-coacherna!

 

 Gary Börjesson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS

 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Svenska Båtunionen - BAS
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
patrik@bas.batunionen.se