Nyheter gällande BAS 
Svenska Båtunionens kollektiva verksamhetssystem

Du får detta brev för att du är registrerad som styrelseledamot, IT-ansvarig, registeransvarig eller kansliansvarig i båtförbund eller båtklubb.

 
Vecka 25 2019 
 

Innehåll i detta brev

  • Nästa release 

  • Billecta - Svenska Sjö 

  • Nya användaravtal

  • Ändring av postnummer 

 

 

Nästa release

Nästa release (1a 2019) kommer att släppas i vecka 26. Vi har delat release 1 2019 i två “släpp”. Release 1b 2019 kommer i slutet av sommaren efter semesterperioden.

Vi följer en relativt inarbetad process: Synpunkter och åsikter kommer in från användarna via supportforum. Vi samlar ihop dessa till utvecklingspunkter som beskrivs (skriftligt) och tidsätts av utvecklaren. BAS produktråd går igenom punkterna, justerar och prioriterar dem. Därefter beställer BAS-kommittén utveckling enligt listan, från högsta prio ned så långt i listan att tilldelad budget för aktuell release fylls.

Release 1 innehåller en hel del funktionsförbättringar, inte så mycket nytt. Release 2, som kommer senare under hösten, kommer att ägnas mycket åt användargränssnitt. Vi har prioriterat funktionella förbättringar under en tid nu, men att modernisera användargränssnittet står nu på tur och vi hoppas på att sjösätta det innan året är till ända.
Främst siktar vi på att göra användargränssnittet responsivt, dvs att det anpassar sig för olika skärmstorlekar (såväl breda skärmar som smarphones och läsplattor) bättre än idag. Vi kommer även se över och göra navigeringen enklare, såväl i syfte att underlätta för vana BAS användare som att sänka inlärningströskeln för nya användare.
Har ni synpunkter / idéer kring just detta är vi tacksamma om ni, som vanligt, använder Hjälp-menyn i BAS och beskriver era önskemål.

 

 

Billecta - Svenska Sjö 

Vi har en tredjepartsleverantör för faktureringstjänster - Billecta. Svenska Sjö är en annan av Svenska Båtunionens partners (båtorganisationerna äger Svenska Sjö). Billecta tar betalt för sina tjänster. Det går att välja att låta information från Svenska Sjö gå med i fakturadistributionen, då betalar Svenska Sjö för distributionskostnaderna. Arrangemangen kring detta har varit oklara under våren efter att Billecta själva tagit över faktureringen av tjänsterna. Nu är det utrett.

Klubben kommer även fortsättningsvis att få faktura från Billecta gällande de tjänster man avtalat om och använt. Två gånger per år kommer Svenska Sjö att få uppgift om vilka klubbar som låtit Svenska Sjö-information gå med i sina utskick och vad detta kostat. Då kan de betala ut distributionskostnaden till klubben med automatik, utan att klubben behöver agera. Klubben kommer alltså att få lägga ut pengarna (betala till Billecta) en tid för att sedan få tillbaka (från Svenska Sjö) i efterhand.

Den första utbetalningen från Svenska Sjö kommer inom kort. Det handlar då om ersättning för vårens distributionskostnader.

Nya användaravtal

Vi kommer att börja gå ut med nya användaravtal samt informera om ny policy inom kort. Du som har någon form av “administratörsbehörighet” (fullständig tillgång att läsa och ändra uppgifter för en organisation i BAS) i båtklubb eller båtförbund kommer att föreläggas det nya avtalet. Till avtalet finns även en instruktion kopplad. Instruktionen hjälper oss med hur vi skall göra för att leva upp till avtalet och till vår gemensamma integritetspolicy.

Ändring av postnummer

Vi märker att det ändras postnummer på lite olika platser i landet just nu. Många hör av sig när de inte får tidningen Båtliv på grund av felaktigt postnummer. Glöm inte att underhålla era medlemsregister.

 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support”.

Om felet innebär att du inte kan logga in i BAS så kan du använda e-post bas-support@batunionen.com. Men glöm inte bort BAS-coacherna!

 

 Gary Börjesson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS

 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Svenska Båtunionen - BAS
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
patrik@bas.batunionen.se