Nyhetsbrevet innehåller aktuell information från Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Du får den eftersom du sitter i styrelsen i en båtklubb. Ser mailet konstigt ut?
Visa det i din webbläsare.
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men vart tog egentligen den här sommaren vägen? Nyss sjösättning och nu slutet av september och snart torrsättning. Vi på SMBF hoppas att ni alla har haft en fantastisk sommar och att ni nu är taggade för ännu en höst med båtpyssel och klubbaktiviteter.

Du som får det här nyhetsbrevet är registrerad som styrelseledamot i någon av våra båtklubbar. Om du inte längre är styrelseledamot, be den i din klubb som är BAS-ansvarig att uppdatera klubbuppgifterna i BAS. Vi vill också påminna om vårt årsmöte, Båtdagen, som är lördagen den 15 februari. Boka in den dagen för intressanta båtdiskussioner och trevliga möten med båtfolk. Sist men inte minst: tveka inte att höra av dig om du funderar över något och glöm inte att stöldsäkra din båt.

I detta nyhetsbrev:
*inbjudan till deklarationsutbildning
*intressekoll intresse för utbildning i GDPR
*angående skyddsombud i båtklubbar
*dags att söka miljö- & ungdomsstipendium samt LOVA-bidrag
*gränsvärden för biocider på båtskrov
*save the date: den 28 november är det dags för årets miljökonferens

Deklarationsutbildning

Många kassörer upplever att det är besvärligt med klubbens deklaration.  
SMBF erbjuder därför vid två tillfällen i höst ett seminarium tillsammans med Erika Roos, KPMG. Syftet är att klubbarna ska känna sig lite tryggare nästa gång det är dags att deklarera.
Utbildningen som i första hand vänder sig till den i klubben som deklarerar kommer att genomföras vid två tillfällen. Välj en av gångerna. Kostnad: 600 kr per person. Max två personer per klubb. Begränsat antal platser. Anmälan till kansli@smbf.org

Deklarationsutbildningen genomförs nedanstående datum. Välj en av gångerna
Tisdag 22 oktober. Anmälan senast 15 oktober
Torsdag 31 oktober. Anmälan senast 24 oktober

Kostnad: 600 kr per person. OBS! Max två personer per klubb.
Anmälan till kansli@smbf.org
OBS!
Begränsat antal platser.

 ********************************************************************************
Intressekoll utbildning GDPR

Det finns förfrågningar om utbildning i GDPR. Om du och din
klubb också är intresserade, meddela det till oss. Senast den 7 oktober vill vi ha ditt svar till kansli@smbf.org

********************************************************************************

Måste man ha skyddsombud i båtklubbar?

Frågan om båtklubbar enligt lag måste ha skyddsombud har vänts och vridits på i SMBF:s styrelse. Vi har kontaktat flera olika organisationer; bland annat Arbetsmiljöverket, Svenska Båtunionen (SBU) och Sweboat. Ingen av dessa har kunnat ge klart besked. Antagligen måste en olycka med skadeanspråk för bristande säkerhetsarbete i klubben, tas upp i domstol innan vi kan få klarhet i vad som gäller. Inget hindrar att kubbarna ändå utser säkerhetsansvariga/skyddsombud i klubben. Klubben bör också se till att de personer som ska handskas med farliga maskiner t.ex. anordningar för båtlyft, röjsågar och svirrar, har utbildning och skyddsutrustning för det arbete som ska utföras.

 ********************************************************************************

Sök SMBF:s stöd till klubbar som gjort/gör en extraordinär miljöinsats!

Stödet, som ges årligen till en eller flera klubbar, kan sökas av alla klubbar som är medlemmar i SMBF. Långsiktiga insatser/insatser som stimulerar andra klubbar att också vidta miljöåtgärder prioriteras. Stödet som delas ut på Båtdagen i februari 2020 ska vara kansli@smbf.org tillhanda senast den 10 december

 ********************************************************************************
Sök SMBF:s ungdomsstipendium
Sök SMBF:s stipendium för ungdomsverksamhet. Med ansökan skall en redogörelse för verksamheten under ansökningsåret samt planerad verksamhet bifogas. Stipendiet delas ut på Båtdagen lördagen den 15 februari 2020.
Senast den 10 december vill vi ha ansökan till kansli@smbf.org

********************************************************************************
 

Sök LOVA-bidrag för båtbottensanering

Sista ansökningsdag för LOVA-bidrag 2020 är den 30 november 2019
Läs mer om LOVA-bidrag här 

 ********************************************************************************

Här kan du läsa mer om referensvärden biocider på båtskrov

Läs mer om gränsvärden här 
 ********************************************************************************
Miljökonferensen 2019
Torsdag den 28 november kl.18.30 är det dags för årets miljökonferens.
Vi tar gärna emot önskemål om konferensens innehåll från er i båtklubbarna.
Program och ytterligare information kommer senare
.

 

   
Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Bergviksvägen 10
167 63 Bromma
Telefon: 08-669 12 00
kansli@smbf.org

© 2020 - Informia E-Contact