Nyhetsbrevet innehåller aktuell information från Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Du får den eftersom du sitter i styrelsen i en båtklubb. Ser mailet konstigt ut?
Visa det i din webbläsare.
         
   
Båtklubbarnas Dag

Välkommen att fira Båtklubbarnas Dag med oss. Lördagen den 31 augusti kl.10.00-16.00 ca. Öppna upp båtklubben för allmänheten och visa upp klubbens verksamhet, styrka och historiska och nutida betydelse. Det finns inget facit. Klubbarna bestämmer själva hur man vill lägga upp dagen. Det viktiga är att vi blir många.  
Läs mer om Båtklubbarnas Dag här


Erfarenhet av täckmålning hos Hässelby Sjösällskap

Hässelby Sjösällskap har inte sanerat sina båtar från otillåtna biocidfärger utan istället valt att stoppa biocidutsläpp med täckfärg på c:a 100 båtar.

Före täckmålningen rengjordes skroven och lös färg skrapades bort. Blödande färg skrapades bort helt.

Som täckfärg användes t.ex. Antifouling Sealers men också Biltemas Epoxigrundfärg.

Slutsatser:
Alla använda täckfärger har visat bra vidhäftning efter två säsonger i sjön. Vid högtryckstvätt kan mycket små färgsläpp uppstå, mindre än 1%. Ingen skillnad mellan använda täckfärger. De övermålade bottenfärgerna har varit olika fabrikat av koppar och zinkfärger.

Måttlig påväxt av ett grågrönt slemskikt på båtar med täckfärg som låg i Mälaren kunde tas bort med hjälp av högtrycksspolning.

Erfarenhet från båtar som låg i skärgården med enbart täckfärg saknas då de flesta där målats med godkänd östersjöfärg.


Träff med klubbarna kring Årstaviken.

I början av juni träffade båtklubbarna kring Årstaviken och SMBF, representanter
för polisen och staden för att samtala om bl.a. Naturreservatet Årsta Holmar, herrelösa båtar, nedskräpning, båtstölder och annat angeläget. Mötet var välbesökt och uppskattades av samtliga inblandade.
Minnesanteckningar


 Miljökonferensen 2019
Torsdag den 28 november kl.18.30 är det dags för årets miljökonferens.
Vi tar gärna emot önskemål om konferensens innehåll från er i båtklubbarna. Program och ytterligare information kommer senare i höst.


Klubbholmar
                                   
Idskär  -Heleneborgs Båtklubb                                                                                             Lilla Korpmaren - Årstadals Båtklubb    
I vårt område finns många fina klubbholmar som ägs, arrenderas, sköts
och älskas av klubbmedlemmarna. Vi har sammanställt en lista som du
når genom att klicka på länken.
Klubbholmar 
Tveka inte att höra av dig om du upptäcker fel i listan


Nyhetsbrev BAS Här kan du läsa om ändringar och uppdateringar i det administrativa systemet BAS

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Peter Behrens, författaren till böckerna "Vårda din plastbåt" och "Vårda din träbåt", planerar en föredragsturné till båtklubbarna i trakten av Stockholm om att upptäcka och åtgärda både de vanligaste och de mer sällsynta bristerna i plastbåtar.

Om Er klubb är intresserad går det bra att få kontakt med Peter via mejl bjorn.peter.behrens@gmail.com eller telefon 0769-43 49 70.

 


 


Här kan du läsa tidningen Båtliv

   

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Bergviksvägen 10
167 63 Bromma
Telefon: 08-669 12 00
kansli@smbf.org

© 2020 - Informia E-Contact