Detta nyhetsbrev från Saltsjön Mälarens Båtförbund får du som sitter i styrelsen i någon av de 257 båtklubbar som är medlemmar i förbundet. Ser mailet konstigt ut?
Visa det i din webbläsare.
 
 
Här kommer vårens nyhetsbrev. Det innehåller information om spärrfärger, rutiner för uppdatering av klubbdata i BAS, rapport från Båtriksdagen och inbjudan till Karlslundsdagen den 4 maj och Miljökonferensen 201

Spärrfärger

Båtriksdagen sade nej till SMBF:s motion om att anlita forskare vid RISE (Research Institute of Sweden) för att undersöka om spärrfärger fungerar för att förhindra läckage av biocider. Även ansökan om LOVA-bidrag till spärrfärgsprojektet har avslagits.

SMBF erfar att många båtägare ändå avser att använda spärrfärg som saneringsmetod. Myndigheterna avråder från det, men det är inte förbjudet.

Tips till båtägare som har använt eller avser använda spärrfärg:

  • All lös färg ska tas bort och färgen ska tvättas av ordentligt
  • Blödande eller tjocka, grova, krackelerande bottenfärger lämpar sig inte för övermålning av spärrfärg
  • Spärrfärgen ska vara av rätt typ dvs ha inkapslingseffekt för biocidutsläpp, s.k. sealer
  • Vissa spärrfärger är mindre lämpliga att ha som ytskikt och bör övermålas med en s.k. hard racing biocidfri färg. Den har högre slitstyrka och är lättare att hålla ren.
  • Följ tillverkarens råd om hur färgen ska appliceras
  • Underhåll spärrfärgen och kontrollera färgen varje år. Bättringsmåla vid behov

Läs mer här om referensvärden för utfasning av biocidfärger på båtskrov i Mälaren

Rådgivande referensvärden

 

MISSA INTE! Årets upplaga av Båtklubbarnas Dag går av stapeln lördagen den 31 augusti. Vi hoppas förstås på strålande sol, värme, många deltagande båtklubbar, många entusiaster och massor av  aktiviteter och besökare i båtklubbarna. Den här dagen kan vi visa vilken kraft som finns i det ideella båtlivet. Följ oss på Facebook: Båtklubbarnas Dag eller på www.båtklubbarnasdag.se. Mer information kommer.


Uppdatera klubbdata

För att för att vi ska kunna hålla kontakt med er ute i klubbarna, för att information ska hamna hos rätt person och för att undvika att det blir fel i faktureringen av medlemsavgiften är det absolut nödvändigt att ni ute i klubbarna årligen uppdaterar era medlemsregister. Det står tydligt uttryckt i SMBF:s stadgar att:

  • Den sista januari är sista dagen att rapportera medlemsantal. Därefter stängs BAS för ändringar och det medlemsantal som finns då, utgör grund för vår medlemsfakturering. Det går inte att rätta till i efterhand
  • Efter klubbens årsmöte, om ni byter folk i styrelsen, ska de nya rapporteras och de gamla tas bort

SMBF:s kansli har inte  möjlighet att ansvara för uppdatering av klubbarnas register. Vi kan däremot bistå de som behöver få hjälp med hur man gör.


Båtriksdagen 2019
5-6 april genomfördes Svenska Båtunionens årsmöte; Båtriksdagen i Linköping. Bengt Gärde avgick som ordförande och till ny ordförande valdes Christer Eriksson från Skånes Båtförbund. SMBF har nu två personer i Båtunionens styrelse: Gary Börjesson från bl.a. Lidingö Båtklubb valdes in i styrelsen där sedan tidigare Sören Löfgren från Hägerstens Båtklubb sitter. Till valberedningen omvaldes Eva Srejber Västermalms Båtklubb. Jimmy Dominius  från Mälarhöjdens Båtklubb är styrelseledamot i SMBF, ordförande i SMBF:s miljökommitté och sitter i SBU:s miljökommitté.

Protokollet från Båtriksdagen ska finnas tillgängligt på SBU:s hemsida inom sex veckor efter Båtriksdagen

 

 Miljökonferensen 2019
torsdagen den 29 november på Tellus Fritidscenter.
Mer information kommer när det börjar närma sig.


 

 
Till sist önskar vi på SMBF er alla en trevlig Valborg och första maj.
Ta´t lugnt på sjön och med elden

 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund                                               E-post: kansli@smbf.org
Bergviksvägen 10                                                                   Hemsida: www.smbf.org
167 63 BROMMA                                                                     Gilla oss på Facebook

Tfn: 08-669 12 00

 

© 2020 - Informia E-Contact