Nyhetsbrevet innehåller information från Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Du får det för att du är registrerad som styrelseledamot i BAS-systemet. Om uppgifterna inte stämmer, ta kontakt med din båtklubb och be dem uppdatera klubbens kontaktuppgifter Ser mailet konstigt ut?
Visa det i din webbläsare.
 

Nyhetsbrev juni 2019. I detta nummer

  • Spärrfärger. Vad ska jag tänka på?
  • Deklarationstider för båtklubbar. Tips från Erika Roos, KPMG
  • Fel datum för Miljökonferens 2019 i förra nyhetsbrevet
  • Missade du Båtlivs nyhetsbrev i maj? Ingen fara. Klicka på länken här
  • Avstängningar i samband med ÅF Offshore Race
  • Nu kan du få tulpanvarning via SMS
  • LOVA-bidrag. Sök projektpengar senast 1 december
  • Tanto Båtklubb efterlyser bojeka

Spärrfärger

Tyvärr måste SMBF skjuta på den planerade testen av spärrfärger hos RISE. SMBF fick avslag på sin LOVA-ansökan för projektet, och även motionen till SBU:s Båtriksdag om ekonomiskt bidrag från SBU avslogs av Båtriksdagen. SMBF kan inte bära projektkostnaden självt. Möjligen kan projektet startas senare i höst om finansieringen kan lösas till dess.

SMBF har information om att flera båtägare ändå avser att använda spärrfärg som metod att inte sprida biocider till omgivande vatten. Myndigheterna (bl. a Transportstyrelsen och flera kommuner) avråder från att använda spärrfärg, men det är inte förbjudet. För de båtägare som ändå avser använda spärrfärg bör nedanstående punkter beaktas:

1.  Den gamla biocidfärgen som ska övermålas bör vara av en hård typ och i gott skick. All lös färg måste tas bort och färgen tvättas av ordentligt. Blödande färg eller tjocka grova krackelerade bottenfärger lämpar sig inte för övermålning med spärrfärg.

2. Spärrfärgen ska vara av rätt typ d v s speciellt tillverkad för att ha inkapslingseffekt för biocidutsläpp, ofta benämnd ”sealer”. International, Hempel m.fl. tillverkare har dessa spärrfärger.

3. Vissa spärrfärger är mindre lämpliga att ha som ytskikt och bör övermålas med en hård ”hard racing” biocidfri färg som har högre slitstyrka och lättare att hålla ren.

4. Oavsett val av färger, följ färgtillverkarens anvisningar om hur färgen ska appliceras för att ge bästa funktion.

5. Spärrfärgen måste underhållas och varje år ska färgen kontrolleras och bättringsmålas vid behov.

Deklarationsanvisningar för ideella båtklubbar

Nu börjar det bli dags för de ideella båtklubbarna att deklarera! Senast den 1 juli ska årets deklaration vara inlämnad på papper till Skatteverket. En båtklubb ska deklarera på olika sätt beroende på om föreningen är inskränkt eller oinskränkt skattskyldig. Följ länken för att läsa mer om hur din klubb ska deklarera.
Deklarationsanvisningar

SMBF:s miljökonferens Torsdag 28 november kl.18.30

Höstens miljökonferens kommer att hållas torsdag den 28 november på kvällen. Boka datum redan nu, och meddela klubbens miljösamordnare. Program och mer information kommer efter sommaren. Vad vill du veta om båtar och miljö? Hör av dig till kansli@smbf.org med önskemål om innehåll.


Nyhetsbrev Båtliv

Här kan du läsa nyhetsbrev från Båtliv

ÅF Offshore Race 2019 

Tillfälliga avstängningar av vattenområden under tiden den 27 juni–30 juni 2019 med anledning av ÅF Offshore Race 2019, Stockholms och Värmdö kommuner 

ÅF Offshorerace 2019

Efterlysning

Tanto Båtsällskap efterlyser bojeka. Ta kontakt med klubbens Jan Brunér om ni har en att skänka eller sälja

E-post Jan Brunér: janbrun46@hotmail.com

Tulpanvarning via SMS

Nu kan du få Tulpanvarning via SMS. Havstulpanerna är lätta att få bort innan de sätter sig ordentligt. Använd en ”Scrubbis”, gå in till en borsttvätt, bada med en rotborste, eller gå in i sötvatten en halvdag.  SMS:a ”havstulpan start” till nr 711 20 för att få havstulpanvarningar i din mobil

Havstulpanvarningen

Sök LOVA-bidrag

Sök LOVA-bidrag senast 30 november 2019 för åtgärder som ska ske i din klubb under 2020. Fel datum kan ligga kvar på Länsstyrelsens hemsida, men det är samma som gäller för 2020 som gällde för 2018.

Läs mer om LOVA-bidrag här 
 
 
 
 
 
 
 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Bergviksvägen 10
167 63  BROMMA
kan
sli@smbf.org

   Gilla Saltsjön-Mälarens Båtförbund på Facebook.


© 2020 - Informia E-Contact