Detta nyhetsbrev från Saltsjön Mälarens Båtförbund får du som sitter i styrelsen i någon av de 257 båtklubbar som är medlemmar i förbundet. Ser mailet konstigt ut?
Visa det i din webbläsare.
 
 er

Veckans nyhetsbrev handlar om taxor och XRF-mätningar. Längst ner lite information om vårt Bojprojekt

 

Möte angående taxor

Obs! Detta gäller båtklubbar som har avtal med Stockholms stad

SMBF:s ordförande Bertil Sjöholm och skattejurist Erika Roos från BDO har träffat idrottsborgarrådet Karin Ernlund (c) och chefen för idrottsförvaltningen Marina Högland.

 

Kortfattat kan sägas att vi fick gehör för det framtida samarbetet; dvs vi skall tillsammans med idrottsförvaltningen ta fram behoven i hamnar och varv samt konstruera en rimlig taxa. Detta leder med största sannolikhet till en lägre taxa än dagens.

 

Vi ville att 2019 års taxa ska reduceras för att inte belasta klubbarna mer än nödvändigt men trots att vi hade samsyn, blev denna diskussion svår. Idrottsborgarrådet tycker att det är svårt att så sent på året ändra budget och debiteringar och föreslog istället att staden skulle stödja båtlivet i Stockholm med ett extra ungdomsstöd. Vi motsatte oss naturligtvis inte det, men tyckte att man blandade ihop två saker.

 

Mötet slutade med att vi skulle fundera var för sig och återkomma. SMBF kommer att tillsvidare fortsätta den inledda processen att kontrollera om nuvarande taxa följer kommunallagen. Det är därför viktigt att vi kallas till arrendemötena som ska äga rum mellan klubbarna och kommunen.

 

Det är också viktigt att alla klubbar går igenom det utsända materialet om framtida underhåll

Bertil Sjöholm, ordförande Saltsjön-Mälarens BåtförbundMöte med miljöförvaltningen angående XRF-mätningar

Kan vara intressant även för klubbar utanför Stockholm, eftersom samarbete sker mellan miljöförvaltningarna i regionen

Stockholm Stads miljöförvaltning har nyligen kontaktat flera klubbar och erbjudit XRF-mätning av klubbarnas båtar utan kostnad för klubbarna. Mätresultaten sammanställs  i en rapport som kommuniceras med båtklubben och en dialog förs mellan båtklubben och miljöförvaltningen hur resultaten från mätningen kan tolkas 

 

 Enligt uppgift från miljöförvaltningen kan båtklubben med stöd av mätresultaten bedöma om sanering av båten är befogad eller inte. Skälet till detta är att på sikt kan miljöförvaltningen kräva deklaration på vilken bottenfärg som finns på båtarna samt halterna av vissa metaller. SMBF har förståelse för att klubbar kan vara tveksamma då det är osäkert hur mätresultaten kommer att användas.

 

Kan man inte styrka vad man har så kommer förvaltningen med stor sannolikhet att kräva att XRF-mätning görs och troligen måste klubbarna då betala för det själva (c:a 500 kr/båt) så gör det nu när det är kostnadsfritt. Notera också att enlig EU-förordningen för TBT-färg är kravet att om man inte vet vilken färg man har på skrovet så är man skyldig att snarast sanera båten.  SMBF rekommenderar alltså klubbarna att tacka ja till erbjudandet. 

 
 
 
 
 
Bojprojektet    
Vi påminner båtklubbarna om möjligheten att delta i vårt Bojprojekt som i korthet går ut på att vi hjälper klubbarna att placera ut svajbojar vid klubbholmarna. Bojarna ska sedan kunna användas av gäster vid och på klubbholmen. SMBF står för anskaffning och utläggning.
Intresserad? Ta kontakt med kansliet.

 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund                                               E-post: kansli@smbf.org
Bergviksvägen 10                                                                   Hemsida: www.smbf.org
167 63 BROMMA                                                                     Gilla oss på Facebook

Tfn: 08-669 12 00

 

© 2020 - Informia E-Contact